санал хүсэлт

Та ишлэлийн эсвэл хамтран ажиллах талаар ямар нэг хэрэг бүртгэлт байгаа бол дээр биднийг уруу цахим захидал чөлөөтэй асууна уу cathrine89@winwinea.com эсвэл дараах лавлагаа хэлбэрийг ашиглана. Бидний борлуулалтын төлөөлөгч 24 цагийн дотор тантай холбоо барих болно. Манай бүтээгдэхүүнийг сонирхсон танд баярлалаа.